FD Erik

  • FD Blueberry, FD Erik, FD Kiwifruit

    FD Blueberry, FD Erik, FD Kiwifruit

    Gök gök antioksidantlaryň iň baý çeşmelerinden biridir.Antioksidantlar bedenimizi sagdyn we ýaş saklaýar.Olar bedenimiziň erkin radikallaryna garşy göreşmäge kömek edýär, bu bolsa garranymyzda beden öýjüklerine zeper ýetirýär we DNK-nyň zaýalanmagyna sebäp bolup biler.Gök miwe, ölüm howply kesele garşy göreşmäge kömek edýän rak keseline garşy serişdä baýdyr.