Arassa miweler, doňan guradylan
Arassa miwe poroşoklary, doňan guradylan
Miwe garyşdyryň, doňan guradylan
Bright-Ranch hakda

HoşgeldiňizGÖRNÜŞ-RANÇ

“Nantong Bright-Ranch Foodstuffs Co., Ltd.”

“Bright-Ranch” köpden bäri dowam edip gelýän hususy şäriklik kompaniýasydyr we 1992-nji ýylda döredilen bu taryhy esaslandyryjy jenap Li Szinmin we jenap Wan Zhenxin (Jeki) Japanaponiýa eksport etmek üçin täze sarymsak ösümliginiň söwdasynda bilelikde işledi.Soň bolsa, 1998-nji ýylda iki eýesi öz ekiş bazasyny we gaplaýyş jaýyny döretdilerstäze brokkoli, sarymsak we ş.m. eksport etmek üçin.

köpräk oka

aýratynlyklarymyz

Önümlerimiziň hili we howpsuzlygy ilkinji nobatda durýar.Ine, “Bright-Ranch” -yň FD ingredientleriniň sarp edilmeginiň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ädýän käbir ädimlerimiz.

 • Materiallar we taýýarlyk

  Materiallar we taýýarlyk

  Azyk howpsuzlygyna bolan çemeleşmämiz, daýhanlardan we üpjün edijilerden başlap, ähli üpjünçilik zynjyryny öz içine alýar.Biz berk ...
  köpräk oka
 • Gaýtadan işlemek we gaplamak

  Gaýtadan işlemek we gaplamak

  Doňdurmagy guratmak usullarymyz elmydama howpsuz we iýmitleniş taýdan ýeterlik önümleri eltmek üçin ylmy taýdan düzülendir.
  köpräk oka
 • Synag

  Synag

  Önümleriň bir topary zawodymyzdan çykmazdan ozal, sarp etmegiň ygtybarlydygyny tassyklamak üçin 'oňyn goýberiş' synagyndan geçmeli.
  köpräk oka

Önümlerimiz

Kompaniýa, B2B arkaly dünýä azyk senagatyna 20-den gowrak doňan guradylan miweleri we 10-dan gowrak doňan guradylan gök önümleri artykmaçlyklar bilen üpjün edýär.

“Bright-Ranch” habarlary

Global sarp edijiler üçin sagdyn we ýokumly önümleri bilelikde üpjün etmek üçin hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini döredeliň.

 • BRCGS_FOOD_LOGO_CMYK
 • fsma
 • OU Koşer
 • ISO9001
 • Grunge gök HACCP (Howp derňewi we möhüm gözegçilik nokatlary)
 • ISO14001
 • sedex semta