Biz bilen habarlaşyň

NantongIghtagtylykAzyk önümleri

Önümlerimiziň sanawyny göreniňizden soň haýsydyr bir önümimizi isleýänler üçin, soraglar üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Bize e-poçta iberip, maslahatlaşmak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, mümkin boldugyça gysga wagtda jogap bereris.

Habarlaşyň

Salgysy

14-nji topar, Jiangsu welaýaty, Nantong şäheri, Rudong etraby, kangkou şäherçesi, Zhouxinzhuang obasy, 226461, Hytaý

Telefon

0086-13901799855
0086- (0) 513-84858008
0086- (0) 513-84858118

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň